Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  Więcej o "cookies"
 


ChrzestChrzest Święty
 

 

Pragnienie udzielenia Chrztu Świętego dziecku należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej oraz przedłożyć następujące dokumenty:

 

 

1. Wyciąg z Aktu Urodzenia dziecka z USC.

2. Metryka ślubu kościelnego rodziców (jeżeli był zawarty w innej parafii)

3. Zaświadczenia, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami (wydaje parafia zamieszkania poszczególnych rodziców chrzestnych)

 

Chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, regularnie przystępującymi do Sakramentów.

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- osoby żyjące w związkach niekanonicznych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym)

- młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji.

 

Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni - zawsze - powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej (Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 200).

 

Powyższe zalecenie mają charakter informacyjny. Dokładniejszych wyjaśnień udziela ksiądz Proboszcz (w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej)


BierzmowanieBierzmowanie

 

Przez Sakrament Bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymując szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

 

Zaleceniem zgodnym z prawem partykularnym kościoła sosnowieckiego jest przyjmowanie tego sakramentu w III kl. gimnazjum. W mniejszych parafiach Sakrament bierzmowania przyjmuje także młodzież innych klas.

 

Osoby przystępujące do bierzmowania w naszej parafii, które przyjmowały chrzest święty w innej parafii powinny dostarczyć do Kancelarii Parafialnej akt chrzu.

 

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania.

 

Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba żyjąca wiarą, która przyjęła już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Świadkiem bierzmowania nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji.

 

Powyższe zalecenie mają charakter informacyjny. Dokładniejszych wyjaśnień udziela ksiądz Proboszcz (w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej)

 

 


Sakrament MałżeństwaSakrament Małżeństwa

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"(KKK 1601)

 

Osoby pragnące wstąpić w związek małżeński powinny wyrazić chęć zawarcia Sakramentu Małżeństwa przynajmniej 3 miesiące wcześniej. 

 

W Kancelarii Parafialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. Metrykę sakramentu chrztu świętego i bierzmowania (jeśli chrzest i bierzmowanie były poza tutejszą parafią),

2. Ostatnie świadectwo katechizacji w szkole średniej,

3. Dowody osobiste narzeczonych,

4. Zaświadczenia z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (po zgłoszeniu na zapowiedzi).

 

 

Powyższe zalecenie mają charakter informacyjny. Dokładniejszych wyjaśnień udziela ksiądz Proboszcz (w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej)