Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  Więcej o "cookies"
 

Informacja dla mieszkańców

  TEKST BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW WIELKANOCNYCH W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

W związku z niemożliwością przyniesienia pokarmów do kościoła w Wielką Sobotę, aby je poświęcić, publikujemy tekst poświęcenia ich w domu.

 


 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:


Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:


Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Ojciec lub przewodniczący:

 

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Dekret o udzieleniu dyspensy na terenie Diecezji Sosnowieckiej

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa

we Mszy Świętej

do dnia 29 marca 2020 roku

     W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 & 1, kan. 1245 & 2 Kodeksu prawa Kanonicznego

 

udzielam na terenie Diecezji Sosnowieckiej

dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa

we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 

a. Osobom w podeszłym wieku,

b. Osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c. Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. Osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

 

                                                                                                ks. Grzegorz Kaszak

                                                                                                 Biskup Sosnowiecki

 

 

Sosnowiec, 13 marca 2020 r.

List Biskupa Sosnowieckiego
odnośnie do zagrożenia koronawirusem

Umiłowani Diecezjanie!

    Żyjemy w czasach, które potrzebują pokoju i nadziei. W dzisiejszym drugim czytaniu liturgii Słowa Bożego, św. Paweł Apostoł mówi: zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dodaje: A nadzieja zwieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. W tym niespokojnym czasie, w obliczu bezsilności najmądrzejszych tego świata, w Panu Bogu pokładamy całą naszą nadzieję. W Nim i przez Niego szukamy pokoju, wierząc w zapewnienie św. Pawła, że Bóg okazuje nam swoją miłość, właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. O tą Bożą, miłosierną miłość wołajmy z głęboką i prostą wiarą jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Tak bardzo bowiem potrzebujemy życiodajnej Bożej łaski, która nas wzmacnia na drogach prowadzących do Boga.

Na świecie szerzy się epidemia. Nowy patogen wywołuje chorobę zakaźną, która niesie ze sobą ryzyko śmierci. Koronawirus przekroczył już granice naszego kraju, stanęliśmy więc w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, z którym musimy się teraz wspólnie zmierzyć.

    W celu ochrony zdrowia Polaków, władze naszego kraju podejmują szereg różnych działań mających na celu przezwyciężenie tej groźnej epidemii. W związku z tym, w imię dobra nas wszystkich, proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o podporządkowanie się rozporządzeniom rządu i kompetentnych władz, które mają ułatwić walkę z epidemią w Polsce oraz jej skutkami. Zapewne niektóre decyzje będą dla nas uciążliwe, jednak w trosce o samego siebie i innych, dostosujmy się do tych poleceń, nie lekceważmy zagrożenia. Koniecznie musimy wyzbyć się jakże złudnego i szkodliwego przekonania, że „mnie to nie spotka”, że „to może przydarzyć się innym, ale nie mnie”. Aby stawić czoła epidemii, która weszła także do naszego kraju, potrzebne jest nasze zdyscyplinowanie oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie własne i innych ludzi.

    Historia uczy nas, że wielkim błędem jest liczyć tylko na ludzkie siły czy potęgę postępu, bowiem to od Boga pochodzi moc, która jest zdolna pokonać każde zło. Z II Księgi Samuela dowiadujemy się, że przez grzech człowieka na naród wybrany przyszła zaraza, która zebrała obfite żniwo śmierci. Jednak Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» (2 Sm 24,16). I epidemia ustała: Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu (2 Sm 24,25) – czytamy w dalszej części Księgi.

    Drodzy Diecezjanie, w tym tak trudnym dla nas czasie, usilnie i gorliwie prośmy Boga Wszechmogącego o zlitowanie się nad nami. Szturmujmy niebo naszymi modlitwami, błagając Stwórcę o zwycięstwo nad epidemią. Tak czynili nasi przodkowie, gdy na nich spadały zarazy. Zarządzam, aby po każdej Mszy św. w kościołach i kaplicach naszej diecezji były śpiewane suplikacje Święty Boże, Święty mocny… Tą uroczystą modlitwą błagalną będziemy prosić dobrego Boga o wyzwolenie od grożącego nam niebezpieczeństwa.

    Sama Matka Boża kazała modlić się za świat i Polskę, zwracając się do siostry Faustyny następującymi słowami: córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z Ofiarą Mszy św. (Dz 325). Także św. Barbara poleciła św. Faustynie modlitwę w intencji Polski. Apostołka Bożego Miłosierdzia w swoim „Dzienniczku” zapisała: Dziś rano przyszła do mnie Dziewica – św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię św. za kraj swój, a tym uśmierzysz zagniewanie Boże (Dz 1251). Pomny na ten sposób ratowania Ojczyzny, bardzo proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o ofiarowanie Komunii św. w intencji ustania epidemii koronawirusa.

    W tej intencji ofiarujcie także Wasze modlitwy, czy to indywidualne, czy też wspólnotowe, np. Adoracje Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Koronkę do miłosierdzia Bożego, rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkie żale, litanie. Wspomnijcie, jak wiele rzeczy, wydawałoby się wręcz niemożliwych, poprzez post i modlitwę osiągnęli święci. Post sprawiedliwego bowiem to ogromna siła, której boją się moce zła. Zachęcam więc Was, Kochani, do podejmowania postu i innych uczynków pokutnych w intencji przezwyciężenia zagrożenia epidemiologicznego.

    Naszą modlitwą otoczmy także chorych i cierpiących z powodu epidemii oraz tych, którzy się nimi opiekują. Niech Boże światło oświeca naukowców, aby jak najszybciej opracowali szczepionkę oraz znaleźli sposoby na zwalczenie tego śmiertelnie groźnego wirusa.

    Jednocześnie, ze względu na specyfikę przenoszenia się tego złowrogiego patogenu, zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej na rękę w postawie stojącej lub ‒ jeśli ktoś woli ‒ klęcząc. Znak pokoju proszę przekazywać sobie przez skinienie głowy, a nie przez podanie ręki. Proszę nie całować relikwii i Krzyży wystawionych do publicznego kultu, ale w inny sposób oddawać im cześć, np. przez głęboki pokłon. Penitentów proszę o nie całowanie stuły po spowiedzi. Natomiast księży proboszczów proszę o zadbanie o to, by kratki konfesjonałów, także tych przenośnych, były przesłonięte folią, a kropielnice opróżnione z wody święconej.

    Osoby starsze i schorowane są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej liturgii w kościołach. Mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisję niedzielnej Mszy św. w mediach. Dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii obowiązuje do 29 marca br. i dotyczy oprócz osób starszych, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.

    Także do 29 marca br. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejsze terminy.

    Jednocześnie zachęcam do wzajemnego wspieranie się i świadczenia sobie sąsiedzkiej pomocy, np. poprzez oferowanie swojej pomocy osobom starszym w robieniu zakupów. W sposób szczególny zwracam się z tym apelem do Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

    Kochani, dołóżmy wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. I nie obrażajmy już więcej dobrego Boga, aby nasze modlitwy i wyrzeczenia były Mu miłe i sprowadziły na Polskę i cały świat zdrowie i szczęście.

Z pasterskim błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha św.

Wasz Biskup
+ Grzegorz

    Komunikat przewodniczącego KEP

 

     W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

     Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

     Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

     Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

    OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Klucze zaprasza mieszkańców Gminy Klucze, a w szczególności mieszkańców Sołectw: Ryczówek, Rodaki, Chechło na spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu planowanych linii kolejowych nr 111 i 113, przedstawione w projekcie dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

 

    Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2020 o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Kluczach.

    Prosimy mieszkańców i liczny udział w zebraniu.